TEAMS

SAMEN VOOR HET HOOGST HAALBARE, HOE BOUW JE HECHTE TEAMS?

De afgelopen 20 jaar heb ik vele grote en kleinere teams begeleid, zowel in de profit als non-profit sector. Ik ontdekte dat een hecht team een aantal eigenschappen heeft en dat het belangrijk is om als eerste te werken aan een stevige basis. Dit bereik je door aandacht te hebben voor de stappen zoals hieronder beschreven.

De theoretische inzichten van Lencioni over teamontwikkeling en de zienswijze van Myrna Lewis over Deep Democracy inspireren mij iedere keer weer.

EEN HECHT TEAM KENT 6 EIGENSCHAPPEN:

Dit lijkt allemaal eenvoudig maar dat is het natuurlijk niet. De praktijk van teamontwikkeling bestaat uit vallen en opstaan. Toch heb ik vaak gezien dat er door bewustwording en volharding een verandering kan komen in de teamcultuur. En dat er betere resultaten worden bereikt door een fijne en gezonde samenwerking.

Ik ben ervan overtuigd dat werken aan zachte menselijke waarden een voorwaarde is voor harde bedrijfsresultaten.

Pyramide van Lencioni, van InmensGrow

Pyramide van Lencioni, van InmensGrow

WERKWIJZE

Programma op maat

Iedere organisatie heeft haar eigen achtergrond, vragen en doelstellingen. HensTraining kijkt samen met u naar de invulling van een maatwerkprogramma. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke bedrijfscultuur, geschiedenis en wensen.

Intakegesprek

Ieder traject start met een intake-of kennismakingsgesprek. Uw situatie wordt verder uitgediept, de specifieke geschiedenis en toekomstige doelstellingen worden besproken en vastgelegd in een plan van aanpak.

HensTraining maak gebruik van verschillende coachings-en managementtechnieken: