Afgelopen week gaf ik de 3-daagse training ‘vrouw met ziel en zakelijkheid’ waarin ik je actief help naar groei en de volgende stap in je loopbaan. Zoals een deelneemster zei na afloop:’ ik weet en voel nu veel beter wie ik ben en waar ik naar toe wil’.

De volgende 5 stappen helpen je om je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen:

  1. Wie ben je, wat zijn jouw (kern)waarden, talenten en kwaliteiten?
  2. Hoe ben je in verbinding met anderen?
  3. Wat zijn je obstakels en hoe overwin je ze?
  4. Hoe voed je jouw lichaam, je denken, je gevoel, je bezieling?
  5. Wat is jouw focus? Wat worden jouw acties?

In dit artikel lees je hoe je stap 1 kunt zetten.


STAP 1: WAARDEN, TALENTEN EN KWALITEITEN

Waarden geven richting als je keuzes wilt maken en waarden geven energie als je ermee verbonden bent. Daarom is het van belang om ze te kennen. 

Jouw waarden zijn jouw fundamentele overtuigingen of idealen. Het is de kern van wat jij nastreeft en van waaruit jouw gedrag vorm krijgt. Waarden definieer je meestal in enkele woorden als authenticiteit, onafhankelijkheid of eerlijkheid. Waarden worden vaak in één adem genoemd met normen. Het verschil is dat waarden de basis vormen en normen volgen daar logisch uit, het zijn als het ware de gedragsregels gefundeerd in waarden. Bijvoorbeeld: ik wil onder alle omstandigheden mezelf kunnen zijn (norm) want authenticiteit (waarde) is belangrijk voor mij. Of: ik zal altijd anderen helpen (norm) want toewijding en zorgzaamheid (waarden) zijn belangrijk voor mij. 

Waarden geven ons inzicht in wat we belangrijk vinden, welke zienswijze we hebben als het gaat om sociale en maatschappelijke vraagstukken. De 10 meest voorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, vriendelijkheid, vrede. 


JOUW WAARDEN

“Ik heb veel kansen gekregen, van m’n ouders en later ook in m’n werk. Ik vind dat ik die kansen moet pakken en uiteindelijk kan ik het ook. Maar het kost me zoveel energie iedere keer. Ik heb het gevoel dat ik niet op mijn eigen plek sta.” Als ik vraag of ze dit aangeeft bij haar partner of bij een vriendin, denkt ze lang na. “Nee, niet echt, ik vind dat niet nodig, het gaat allemaal best wel goed. Ik weet ook niet hoe ik kan aangeven wat ik zelf nodig heb of wil.”

Maak vervolgens van alle waarden die je verzameld hebt een top 3: welke waarden zijn het allerbelangrijkste voor je?

De volgende stap is dan om je huidige bezigheden te bekijken, hoe komen hierin mijn waarden terug? Wat ga ik meer of minder doen?

Krijg antwoord op deze vragen tijdens de gratis online proeverij op 29 oktober 


JOUW TALENTEN EN KWALITEITEN

Talenten zijn dié kwaliteiten die je volledig hebt ontwikkeld. Het zijn eigenschappen waarin je opvallend beter bent dan anderen. Kwaliteiten zijn eigenschappen die je hebt meekregen bij de geboorte. Niet te verwarren met aangeleerd gedrag, dat niet echt van jou is maar dat je hebt ontwikkeld door je aan te passen aan je omgeving. Onthoud dat echte kwaliteiten nooit situationeel gebonden zijn.

Kwaliteiten kunnen talenten worden als ze volop ontwikkeld worden, als er veel tijd, aandacht en doorzettingsvermogen aan te pas komt. 

Kwaliteiten en talenten zijn eigenlijk het gereedschap waarmee je jouw waarden in de wereld zet. Bijvoorbeeld: creativiteit is een waarde die voor jou belangrijk is, met je talent voor ontwerpen zet je dit in de wereld. 


FEEDBACK VRAGEN

Veel mensen hebben moeite met het benoemen van hun kwaliteiten en talenten. Dat is logisch omdat jouw kwaliteiten voor jou gewoon zijn. Een simpele manier is om navraag te doen bij vrienden en collega’s. Vraag ze welke eigenschappen ze waarderen in jou, of waarin ze jou stimulerend vinden. Je kunt natuurlijk doorvragen naar jouw valkuilen want die zijn ook bekend bij anderen. Sterker nog, we hebben allemaal een blinde vlek, een plek waar we niet goed kijken bij onszelf. Daarom is het zo goed om met grote regelmaat feedback te vragen in je omgeving. ‘Hoe ervaar jij mij in onze samenwerking? Of vriendschap?’ Daar is lef voor nodig maar alleen zo kun je jezelf ontwikkelen.

Een handig hulpmiddel is het invullen van onderstaand kernkwadrant. Je kunt dat ook samen met anderen doen: 

Nu heb je je waarden, talenten en kwaliteiten verzameld. Maak een lijstje van je belangrijkste bezigheden en kijk per bezigheid hoe jouw waarden, talenten en kwaliteiten terugkomen. Je zult zien dat er bezigheden zijn waarin ze meer of minder terugkomen.

Welke bezigheden in werk of privé mogen meer aandacht krijgen? Welke minder?

Wil jij meer inzicht in jouw waarden, talenten en kwaliteiten? Je bent van harte welkom op de gratis online proeverij op 29 oktober van 16.00-17.00 uur, of mail naar info@henstraining.nl


#persoonlijkleiderschap #vrouwelijkeprofessionals #training #coaching #systemischwerken #vrouwlijkleiderschap #zelfkennis #gratisonlinetrial #henstraining #goirle